A FŐGÁZ a földgázfelhasználók zökkenőmentes és törvényes átvételét tartja szem előtt
Utolsó módosítás: 2015.07.31
       

Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató szakmai irányítása alatt álló FŐGÁZ felkészült Magyarország minden földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználójának ellátására. A FŐGÁZ a törvényi előírásoknak megfelelően veszi át a földgázfelhasználókat, személyes adataikat bizalmasan kezeli.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntése értelmében a FŐGÁZ veszi át az egyetemes földgázszolgáltatói engedélye visszavonását kérő E.ON és GDF SUEZ földgázfogyasztóit, továbbá a nemzeti közműszolgáltatás részeként működő társaság adott ajánlatot a Tigáz egyetemes szolgáltatásban vételező földgázfelhasználóinak ellátására is. Mind a FŐGÁZ, mind az átadó egyetemes szolgáltatók kiemelten fontosnak tartják, hogy a földgázfelhasználók átvételének folyamata zökkenőmentes legyen. Ennek érdekében a társaságok az ügyfelek kényelmét, valamint földgázellátásuk folyamatosságát biztosító eljárást alakítottak ki a MEKH-hel egyeztetve, a földgázellátásról szóló, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvények előírásainak megfelelően.

A földgázellátásról szóló törvény értelmében az átvétel időpontjában az átadó egyetemes szolgáltató és az átvétellel érintett felhasználók közötti egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnik, egyúttal az érintett felhasználók és a FŐGÁZ, mint átvevő egyetemes szolgáltató között egyetemes szolgáltatási szerződés jön létre – határozatlan időre – a földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítására.

A FŐGÁZ, mint átvevő egyetemes szolgáltató az érintett felhasználók átvétele, földgázellátásuk biztosításához szükséges teendők elvégzése céljából a földgázellátásról szóló törvény felhatalmazása alapján, az infotörvénynek megfelelően kezelheti az érintett felhasználók személyes adatait, amelyet az átadó egyetemes szolgáltatók biztosítanak a törvény alapján. A FŐGÁZ az átvételben érintett ügyfelek átlagos fogyasztásai adatait kapja meg azzal a céllal, hogy a jövőbeni számlázásuk megfelelő legyen.

A fogyasztók átvételével kapcsolatban a FŐGÁZ nem végez rendkívüli gázmérő-leolvasást, illetőleg mérőcserét, vagy bárminemű műszaki beavatkozást, az állami gáztársaság részéről ilyen megkeresésre a földgázfelhasználóknak nem kell számítania, személyes megkeresés esetén a FŐGÁZ mindig előzetesen értesíti felhasználóit. A területileg illetékes elosztó társaságok meghatározott ügyfélkörnél végezhetnek rendkívüli leolvasást, amelyről az érintetteket előzetesen írásban tájékoztatni fogják.

Az egyetemes szolgáltatásban vételező ügyfelek átadását szabályozó földgázellátásról szóló törvény alapján, az érintett szolgáltatók eltérő megállapodása hiányában a fogyasztóknál felhalmozott hátralék az átadó egyetemes szolgáltatónál marad, amely a behajtásra jogi eszközöket vehet igénybe. Amennyiben az átadó egyetemes szolgáltató hátralék miatt korábban kikapcsolta a fogyasztót, akkor a visszakapcsolás az átvevőnél csak akkor lehetséges, ha a felhasználó rendezi az átadó felé a tartozását. A FŐGÁZ-hoz tehát tartozás nélkül kerülnek át a fogyasztók és a szolgáltatás folyamatosan biztosított lesz, de a tartozás a régi szolgáltató felé továbbra is fennáll. A FŐGÁZ nem tárgyalt a követelések elengedéséről, átvételéről a többi földgázszolgáltatóval.

A szabálytalan földgázvételezés jogkövetkezményeit továbbra is a területileg illetékes földgázelosztók érvényesítik, hajtják be, mindez teljesen független az egyetemes szolgáltatásban történő változásoktól.

Mindezek alapján a földgázfogyasztóknak jelenleg nincsen teendőjük a szolgáltatók közötti átadással kapcsolatban, az a MEKH által szabott határidőkig automatikusan megtörténik. Amennyiben a fogyasztó már most a nemzeti közműszolgáltatást kívánja választani, úgy bármikor lehetősége van a szolgáltató váltásra, amelynek menetéről részletes információkat talál a FŐGÁZ honlapján, illetve személyesen az ország 300 pontján elérhető ügyfélszolgálatokon.

Az átadás-átvételi folyamat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzése mellett folyamatosan, heti egyeztetés alapján zajlik, annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei ne sérüljenek, biztonságos ellátásuk garantált legyen.