Elengedhetetlen a felkészülés a fűtési szezonra
Utolsó módosítás: 2017.09.18
       

A Nemzeti Közművek földgázelosztó társasága minden évben több milliárd forintot fordít a hálózat rekonstrukciójára. Annak érdekében, hogy a fogyasztók csatlakozása a hálózathoz zavartalan és szivárgásmentes legyen, a telekhatáron, ingatlanon belüli vezetékek állapotának is kifogástalannak kell lennie. A földgázhálózati társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a fűtési szezont megelőzően az élet- és vagyonvédelmi szempontokat is figyelembe véve érdemes felülvizsgáltatni a tulajdonukat képző gázvezetékek és eszközök állapotát. Ennek eredményeképpen a szolgáltatás a téli időszak beköszöntével is biztonságos és zavartalan lesz, hiszen a jól karbantartott korszerű eszközökkel és vezetékekkel elkerülhető a gázszivárgás és ezzel a szolgáltatásból való kikapcsolás, amely az egy hónap múlva kezdődő fűtési időszakban kellemetlen lehet.

Bár a Nemzeti Közművek biztosítja az összes lakossági fogyasztó földgázellátását, elosztási tevékenysége azonban nem országos. A Nemzeti Közművek tulajdonában lévő FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a fővárosban és 18 Budapest közeli településen végez földgázelosztási tevékenységet, ennek keretében 810 ezer ügyfélhez juttatja el a földgázt, amely mintegy 2 millió embert érint. A társaság 5800 kilométert meghaladó jó állapotú, modern, tervszerűen karbantartott gázhálózatának hossza négyszer több mint a Budapest-London távolság. A társaság legfőbb célkitűzése az európai szinten is kiemelkedő színvonalú, átlagosan 25 éves elosztóhálózat biztonságos üzemeltetése és fejlesztése. A Nemzeti Közművek földgáz-elosztási rendszerének hálózatrekonstrukciós munkáira évente többmilliárd forintot fordít, idén a legmodernebb technológiákat felhasználva mintegy 25 kilométernyi vezetéket cserél ki.

Az elosztó társaság hálózatrekonstrukciós munkái során folyamatosan, a kivitelezést hónapokkal megelőzően felhívja a gázfelhasználók, tulajdonosok figyelmét a saját gázrendszereik műszaki-biztonsági felülvizsgálatának szükségességére a saját biztonságuk és kényelmük érdekében. A csatlakozóvezeték nem megfelelő műszaki állapota ugyanis az ingatlan szolgáltatásból való kikapcsolását eredményezheti. A felújítási, illetve karbantartási folyamatok mindenki számára kiemelt jelentőségűek, mivel általuk elkerülhetőek a balesetek, valamint a vagyoni károk.

A gázrendszerek biztonságos üzemeltetése nem csak a szolgáltató és a többi elosztói engedélyes kötelessége, tekintettel arra, hogy a telekhatáron, vagy az épületen belüli gázvezetékek tulajdonosaként azok üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa kötelezett a törvényi előírásoknak megfelelően.

Az elosztó társaság elosztási területén nem csak a hálózatüzemeltetési és karbantartási munkákat, hanem a mérési rendszerek üzemeltetését, a gázmérő leolvasással kapcsolatos feladatokat, a tervfelülvizsgálatot és a műszaki-biztonsági ellenőrzést, valamint a hálózat-beruházásokhoz szükséges irányítási funkciókat is ellátja. A társaság mindemellett a szabálytalan gázvételezések felderítésére irányuló ellenőrzéseket is végez, ugyanis ezen esetek többnyire balesetveszélyes beavatkozásokat jelentenek a gázmérőn vagy a hálózaton. A Nemzeti Közművek kiemelt célja, hogy szavatolja a földgázt használó ügyfelei élet- és vagyonvédelmét.

Minden gázszivárgást komolyan kell venni. Gázszag észlelése esetén haladéktalanul hívni kell a területileg illetékes földgázelosztót. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. gázszivárgás-bejelentő telefonszáma: +36 40 477-333.

  • A kék színnel jelölt vezetékek, a gázmérő, valamint lakossági felhasználó esetén a nyomásszabályozó karbantartása a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. feladata. 

A nyomásszabályozó minden más esetben az ingatlantulajdonos tulajdonában van, így annak karbantartása is a tulajdonos feladata. 

  • A sárga színnel jelölt vezetékek és a gázkészülék(ek) az ingatlantulajdonos tulajdonában vannak, így karbantartásuk is az ingatlan tulajdonosának, használójának feladata. A gázmérő, valamint a nyomásszabályozó megőrzése és védelme a fogyasztó felelőssége. 

A fenti településeken kívül nem a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. az illetékes elosztó társaság.