Az NKM energiatárolóin végezhetnek kutatásokat a BME villamosmérnök hallgatói
Utolsó módosítás: 2018.12.04
       

Az NKM energiatároló eszközein végezhetnek kutatásokat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszékének hallgatói. A jövő villamosmérnökei olyan technológiát ismerhetnek meg, amely a magas szintű villamosenergia-ellátást szolgálja.

„A magas szintű műszaki képzés és a Nemzeti Közművek partnersége, szerepvállalása a felsőoktatásban közös érdekünk, ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy az iparág legújabb kihívásaira is felkészült villamosmérnökök képzésében részt vállaljunk.” – mondta Hiezl Gábor, a Nemzeti Közművek vezérigazgatója az eszközök átadásakor.

A villamosenergia-ellátás minősége az elmúlt évtizedekben az elektrotechnika és az energetikai ipar egyik központi kérdésévé vált. A villamos berendezések hibaérzékenysége a technológiai fejlődés következtében jelentősen növekedett, és az egyes kritikus technológiával rendelkező ipari létesítmények működésében például az előforduló feszültségletörések, rövid idejű kimaradások is komoly kihívást jelentenek.

 

Az NKM Áramhálózati Kft. az érzékeny technológiát alkalmazó ügyfeleinél is üzembiztos és folyamatos szolgáltatásra törekszik, ezért alkalmaz ma már olyan technológiákat, többek között energiatárolókat is, amelyek a szolgáltatás minőségét magas színvonalon képesek biztosítani.  Az energiatárolók leghatékonyabb alkalmazási gyakorlatát az NKM Áramhálózati Kft. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszékének munkatársaival együttműködve dolgozták ki. A tapasztalatok feldolgozása és a módszerek továbbfejlesztése céljából a Nemzeti Közművek hálózati társasága két energiatároló eszközt - egy szuperkapacitás- és egy lítium-ionú alapú rendszert – bocsátott rendelkezésre a BME Villamos Energetika Tanszékének, amelyen demonstrációs hallgatói méréseket, önálló laboratóriumi vizsgálatokat, TDK dolgozatokat, doktori kutatásokat lehet végezni. A közeljövőben hasonló energiatároló rendszereket kap az NKM-től az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara is. Az egyetemi kutatások eredményeit pedig az NKM Áramhálózati Kft. az ügyfelek minél színvonalasabb energiaellátásában tudja majd alkalmazni. A korszerű eszközöket Alkér Zoltán infrastruktúra vezérigazgató-helyettes adta át Kiss István tanszékvezető és Veszprémi Károly rektorhelyettes uraknak. 

Akármilyen magas szintű elméleti tudást szeretnénk átadni a hallgatóknak, a tanultak gyakorlati alkalmazhatósága akkor válik egyértelművé a számukra, ha személyes mérési, felhasználási tapasztalatot tudnak gyűjteni a képzés során. Az oktatás szempontjából ezért olyan fontos, hogy minél több olyan eszközzel, rendszerrel találkozzanak, amelyek villamos tulajdonságait közvetlenül, méréssel saját maguk tudják megvizsgálni. Az NKM által most átadott eszközök ezt teszik lehetővé az energiatárolás területén, ezért vagyunk nagyon hálásak a kapott eszközökért. Ami pedig a kutatást illeti, minden új elméleti eredmény esetén elvárt annak alátámasztása például kísérletek, laboratóriumi vizsgálatok vagy helyszíni mérések alapján. Itt ezért olyan fontosak a kapott eszközök.” – mondta Dr. Kiss István tanszékvezető.

Dr. Veszprémi Károly, a BME oktatási rektorhelyettese kifejtette: „A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek mindig is kiemelten fontos az ipari és szolgáltató vállalatokkal való jó kapcsolat, különösen, ha azok területük élvonalába tartoznak. A Nemzeti Közművek a szolgáltatói iparág egyik meghatározó szereplője. Ehhez jól illeszkedik a BME, amely a magyarországi mérnökképzés zászlóshajója. Oktatásunk, kutatásunk akkor tud magas színvonalon működni, ha figyelembe vesszük az ipar igényeit, ha oktatásunkban a legmodernebb eszközöket használjuk. Ebben jelent nagy segítséget a mostani támogatás.

A Nemzeti Közművek elkötelezettsége a magas szintű mérnökképzésben való részvétel és a duális képzés mellett nem új keletű. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói az idei évtől, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának villamosmérnök alap- és mesterképzési szakot választó hallgatói pedig múlt év óta az NKM Áramhálózati Kft.-nél tölthetik szakmai gyakorlatukat, illetve vehetnek részt duális képzésben. A nagyvállalati szervezetben eltöltött hetek a korszerű villamosenergia-ipari szolgáltatás megismerése mellett alkalmat teremtenek az egyetemi hallgatóknak arra, hogy személyesen megtapasztalják, mit jelent az egyes munkafolyamatokban az együttműködés, a problémamegoldás, a helyzetfelismerés, ami összességében fejleszti az innovációs készségüket is.