Az NKM fejlesztései jelentősen csökkentették a madárelhullásokat
Utolsó módosítás: 2019.05.10
       

A NKM Áramhálózati Kft. a Dél-Alföldön, 1000 km nagyfeszültségű, 13 000 km középfeszültségű és 19 000 km kisfeszültségű villamos hálózatot üzemeltet. A Dél-Alföld villamosenergia ellátását biztosító NKM Áramhálózati Kft. nemzeti tulajdonba kerülését követően az NKM a villamos hálózat üzemeltetési és létesítési gyakorlatában kiemelt célként fogalmazta meg a madárvédelmi szempontok szem előtt tartását, amellyel az azóta eltelt időszakban többezer madárelhullást tudott megelőzni madárbarát hálózatával.

Az NKM az idei évben a saját költségén - közel 600 millió forint értékű beruházással - a Kiskunsági Nemzeti Park területén összesen 35 kilométeres távolságban földkábellel váltotta ki a légvezetéket, annak érdekében, hogy a területileg honos ritka madárfajt, a túzokokat védje.

A társaság mintegy 15 éve önként vezette be a villamos hálózat üzemeltetési-létesítési gyakorlatába a madárvédelemi szempontok érvényesítését, amelynek eredményeként az elmúlt években a madarak életét megóvó módon megépített és átépített hálózat értéke megközelíti a 30 milliárd forintot.

Mindezzel párhuzamosan az NKM saját fejlesztésű megoldásával 29 ezer középfeszültségű oszlopon biztosította a madarak áramütés elleni védelmét és 1100 db gólyafészket helyezett át magasító keretre. Az NKM különös figyelmet fordít a fokozottan védett túzokra, a gólyákra és a kékvércsékre.

Annak érdekében, hogy a védett madarakra veszélyes hálózati szakaszokat minél előbb madárbaráttá tudják alakítani, az NKM Áramhálózati Kft. szakemberei a hálózatépítési, hálózatrekonstrukciós munkák tervezése során továbbra is szorosan együttműködnek a madárvédelmi szakemberekkel és a nemzeti parkok munkatársaival.

Az NKM csatlakozott az „Akadálymentes Égbolt” megállapodáshoz és részt vesz a LIFE programban is. Az NKM évente bemutatja madárvédelmi intézkedéseit az országos Madárvédelmi Konferencián.

Az NKM büszke a madárvédelem terén elért eredményeire. Az NKM tervezett aktivitásai, egyre erősebbé váló elkötelezettsége és nem utolsósorban az országos madárvédő szervezetekkel és a Nemzeti Parkokkal napi szinten jelenlévő kapcsolata mindezt hatékonyan alapozza meg.