Tudnivalók a rezsiutalvánnyal kapcsolatosan

Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Kérdések és válaszok

1. Ki kap rezsiutalványt?

A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalvány kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés, a 202/2019. (VIII. 23.) Kormányrendelet alapján azok a személyek jogosultak, akik számára 2019 májusában folyósítottak

- öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást,

- mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot, táncművészeti életjáradékot, rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, rokkantsági járadékot, bányászok egészségkárosodási járadékát, fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, polgármesterek közszolgálati járadékát,

- a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását, a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban, kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelést, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, házastársi pótlékot vagy házastársi jövedelempótlékot.

A kedvezményezettek köre és a felhasználási lehetőség a hivatkozott kormányrendeletben van benne, amely megtalálható honlapunkon is itt.

2. Hogy néz ki a rezsiutalvány?

3. Milyen összegben kapok rezsiutalványt, ha jogosult vagyok?

3 db 3000 Ft névértékű rezsiutalványt, azaz 9000 forintnyi rezsiutalványt kap minden jogosult.

4. Mikor kapom meg a rezsiutalványomat, amennyiben jogosult vagyok a juttatásra?

2019 szeptemberében intézkedik a Magyar Államkincstár a rezsiutalványok megküldéséről a jogosultak számára.

5. Hol válthatom be a rezsiutalványokat?

Bármelyik postahivatalban, sietség nélkül 2020. május 31-éig (a Kormány 17/2020. (II. 18.) kormányrendelete alapján meghosszabbított határidő) beválthatja a rezsiutalványokat, amikor csekkjeit az Ön által megszokott módon fizeti be. A rezsiutalvány a gáz- és villanyszámlák kifizetésére szolgál, készpénzhelyettesítőként.

Ha nem csekken szokta befizetni a számláit, vagy a rezsiutalvány névértékénél alacsonyabb összegű csekkje van, telefonáljon az ügyfélszolgálatunkra, vagy írjon nekünk:

- telefonos elérhetőségeink: 06 20, 06 30, 06 70 vagy 06 1 előhívót követően 474-9999

- e-mail címünk: ugyfelszolgalat@nkm.energy

Rendelkezésére állunk kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban is, ahol szintén igényelhet csekket. A rezsiutalvány beváltásával foglalkozó ügyfélszolgálati irodáink listáját itt nézze meg!

Rezsiutalványát semmiképpen ne küldje el nekünk postai úton, mert így nem számolhatjuk el.

6. Meddig válthatom be a rezsiutalványokat?

2020. május 31-ig válthatók be a rezsiutalványok(a Kormány 17/2020. (II. 18.) kormányrendelete alapján meghosszabbított határidő).

7. Hogyan fogom megkapni a rezsiutalványokat? Kell igényelnem valahol?

A jogosultaknak a Magyar Posta kézbesíti a rezsiutalványokat, külön igényelni nem kell. Ugyanakkor a Magyar Posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg. Ha nincs a címhelyen sem a jogosult, sem meghatalmazott, sem más jogosult átvevő, akkor a postás értesítőt hagy hátra, hogy mely postán vehető át a küldemény. A Posta az értesítő hátrahagyását követő naptól kezdve 10 munkanapig őrzi az utalványokat, és azt követően visszaküldi a Magyar Államkincstárnak.

A postai kézbesítés eredménytelensége esetén – azaz, ha az utalvány átvételére nem kerül sor - az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstár honlapján közzétett címen kell benyújtani, legkésőbb 2019. november 30-áig.

8. Hol jelezhetem, ha nem kaptam meg a rezsiutalványaimat?

Ha a jogosult 2019. szeptember 30-ig nem kapja kézhez a rezsiutalványt tartalmazó postai küldeményt, és postai értesítést sem talál a lakcímén arról, hogy hol veheti át az utalványt, valamint postai utánküldési szolgáltatást sem kért, az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

- Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 06 80 204 884

- Magyar Posta Zrt.: 06 1 767 8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

A kiküldött utalványra vonatkozó érdeklődés esetén a nyugdíjfolyósító szerv tájékoztatást ad a küldemény azonosítószámáról (ragszám), mely alapján a kézbesítő posta tud információt nyújtani a küldemény sorsát illetően.

9. Mi a teendőm, ha elhagytam a rezsiutalványt?

Mivel az utalványok készpénz-helyettesítők (nem névre szólók, átruházhatók), az elveszett készpénzhez hasonlóan nem lehetséges a pótlásuk.

10. Mire használhatók fel a rezsiutalványok?

A rezsiutalványok a magánemberek (természetes személyek) számára nyújtott áram- és a földgázszolgáltatás díjának rendezésére használhatók fel 2020. május 31-éig (a Kormány 17/2020. (II. 18.) kormányrendelete alapján meghosszabbított határidő).

11. Ki használhatja fel a rezsiutalványokat, csak az, akinek a nevére küldték?

A rezsiutalványok nem névre szólók, így bárki befizetheti vele a gáz- vagy villanyszámláját, ha a számla természetes személy (magánember) nevére szól.

12. Milyen számlákat fizethetek ki a rezsiutalványokkal?

A természetes személy nevére kiállított gáz- és villanyszámlák egyaránt kifizethetők.

Az előrefizetős mérővel rendelkezők is felhasználhatják a rezsiutalványt, de kizárólag a kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban. A rezsiutalvány beváltásával foglalkozó ügyfélszolgálati irodáink listáját itt nézze meg!

Az átalánydíjas, azaz mérő nélküli földgázfelhasználók akkor tudják földgázfogyasztásuk ellenértékét rezsiutalvánnyal fizetni, ha a számla feladója az NKM Energia Zrt.

Azon mérő nélküli, átalánydíjas ügyfelek, akiknek a Díjbeszedő Holding Zrt. állítja ki a földgázszámlát, öt budapesti irodájukban válthatják be a rezsiutalványt. Az átalánydíjasok ügyintézésével foglalkozó Díjbeszedő-irodák listáját itt nézze meg!

13. Ha e-számlás vagyok, vagy papírszámlámhoz nem kértem csekket, hanem csoportos beszedési megbízással (CSOB), bankkártyás fizetéssel vagy egyedi átutalással szoktam rendezni a számlámat, hogyan tudom felhasználni a rezsiutalványokat?

Hívja ügyfélszolgálatunkat, vagy írjon e-mailt, ha azt szeretné, hogy küldjünk csekket. A csekk küldéséhez szükséges a felhasználó neve, a felhasználási hely címe, valamint földgáz esetében a felhasználóazonosító száma, míg áram esetében a felhasználási hely azonosítója.

Csekket egyedileg választott értékben, akár az aktuális számla összegét meghaladóan, 3000, 6000 vagy 9000 forintról is kiállítunk.

A csekk befizetésével az összeg az Ön szerződéses folyószámlájára kerül, amíg el nem fogy, nem küldünk fizetendő számlát.

Rendelkezésére állunk kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban, ahol kérhet csekket vagy folyószámla-jóváírást. Ez utóbbi esetben továbbra is a megszokott papírmentesen fizethet, és nincs szüksége csekkre.

A rezsiutalvány beváltásával foglalkozó ügyfélszolgálati irodáink listáját itt nézze meg!

14. Kérhetem a rezsiutalvány összegének készpénzben történő kifizetését vagy bankszámlámra utalását?

A rezsiutalvány kizárólag gázszámlák és villanyszámlák befizetésére és folyószámla-jóváírásra használható fel 2020. május 31-éig (a Kormány 17/2020. (II. 18.) kormányrendelete alapján meghosszabbított határidő), készpénzre váltásra vagy bankszámlára utalásra nincs lehetőség.

15. Amennyiben előrefizetős mérővel rendelkezem, hogy használhatom fel a rezsiutalványt?

A rezsiutalványok beváltására kizárólag a kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban van lehetőség, a megszokott üzletekben, feltöltési pontokon stb. nem.

- Az előrefizetős árammérők töltése a korábban megszokott módon történik.

- Az előrefizetős földgázmérők esetében a rezsiutalványok irodai beváltásakor még nem lehetséges annak terhére tölteni. Az utalványok irodai átadása után öt nappal kerülhet az összeg a feltöltőkártyára, immár a több száz kártyafeltöltési hely bármelyikén (a kártyafeltöltési helyek itt megtalálhatók).

A rezsiutalványok ügyintézésével foglalkozó irodák listáját. itt nézze meg!

16. Amennyiben mérő nélküli átalánydíjas földgázfelhasználó vagyok, három havonta kapok gázszámlát, hogyan válthatom be a rezsiutalványt?

Ha Ön olyan átalánydíjas, azaz mérő nélküli földgázfelhasználó, akinek az NKM Energia Zrt. állítja ki a számlát, hívja ügyfélszolgálatunkat, vagy írjon nekünk e-mailt, hogy küldjünk csekket. A csekk küldéséhez szükséges a felhasználó neve, a felhasználási hely címe, valamint földgáz esetében a felhasználó azonosító száma, míg áram esetében a felhasználási hely azonosítója. Csekket egyedileg választott értékben, akár az aktuális számla összegét meghaladóan, 3000, 6000 vagy 9000 forintról is kiállítunk.

A csekk befizetésével az összeg az Ön szerződéses folyószámlájára kerül, amíg el nem fogy, nem küldünk fizetendő számlát.

Ha Ön olyan átalánydíjas, azaz mérő nélküli földgázfelhasználó, akinek a Díjbeszedő Holding Zrt. állítja ki a számlát, keresse fel a rezsiutalvány beváltására kijelölt irodáik egyikét. Az átalánydíjasok ügyintézésével foglalkozó Díjbeszedő-irodák listáját itt nézze meg!

17. Amennyiben a Díjbeszedőtől kapok összesítő számlát, amiben a földgázszámla is szerepel, hogyan használhatom fel a juttatást?

Ha Ön olyan átalánydíjas, azaz mérő nélküli földgázfelhasználó, akinek a Díjbeszedő Holding Zrt. állítja ki a számlát, keresse fel a rezsiutalvány beváltására kijelölt irodáik egyikét. Az átalánydíjasok ügyintézésével foglalkozó Díjbeszedő-irodák listáját itt nézze meg!

18. Felhasználhatok egy vagy több rezsiutalványt több felhasználási hely és/vagy több természetes személy számláinak kiegyenlítésére?

Igen, a postahivatalokban egy vagy több rezsiutalvánnyal fizethető több, különféle gáz- és/vagy villanyszámla. Ügyfélszolgálati irodáinkban egy utalvány csak egy adott ügyfél, adott folyószámlájára fizethető be (gáz vagy áram, amennyiben az áramszolgáltató az NKM Energia Zrt.)

19. A megkapott rezsiutalványok összege kisebb, mint a számlám. Mit tegyek?

A postán történő befizetés esetén a fennmaradó részt a helyszínen kell készpénzben rendezni, ha a rezsiutalvány összege kevesebb, mint a számla összege. Az NKM irodáiban nem tudnak készpénzt elfogadni.

20. A megkapott rezsiutalványok összege nagyobb, mint a csekken szereplő összeg, kifizetik nekem a különbözetet?

A rezsiutalvány készpénzre nem váltható, de lejáratáig a későbbi csekkek befizetésére is felhasználható. Ha aggódik, hogy a 3 db 3000 forintos rezsiutalványt nem tudja felhasználni 2020. május 31-éig (a Kormány 17/2020. (II. 18.) kormányrendelete alapján meghosszabbított határidő), ügyfélszolgáltunktól igényeljen egyedi értékű, akár 3000, 6000, 9000 forint értékű csekket a rezsiutalvány felhasználásához:

- telefonos elérhetőségeink: 06 20, 06 30, 06 70 vagy 06 1 előhívót követően 474-9999

- e-mail címünk: ugyfelszolgalat@nkm.energy

A csekk befizetésével az összeg az Ön szerződéses folyószámlájára kerül, és amíg el nem fogy, addig a következő számla/számlák fizetendő összegét csökkentjük az utalvány/utalványok értékével.

21. Közös képviselő vagyok, felhasználható a rezsiutalvány a társasház számláinak kiegyenlítésére?

Nem, a rezsiutalvány kizárólag természetes személyek számláinak kifizetésére használható fel.

22. Közös képviselő vagyok azon kevés társasház egyikében, amely gyűjtőszámlában kapja a földgázfogyasztás elszámolását. Néhány lakó kapott rezsiutalványt, hogyan használhatja fel?

A rezsiutalvány kizárólag természetes személyes számláinak kifizetésére használható fel. A társasházi földgáz-gyűjtőszámlások esetében nem tudjuk elfogadni az utalványokat, kérjük, villanyszámláikat fizessék velük.

23. A megkapott rezsiutalványt beváltottam, így túlfizetéssel rendelkezem. Eladtam a lakást, visszakaphatom a maradék összeget?

Ha a vevővel nem tud erről megállapodni, a szerződés megszűnése esetén kérheti a fennmaradó túlfizetés átkönyvelését egy másik felhasználási hely számláinak rendezésére, vagy vissza is fizettetheti.

24. Műszaki díjakra (pl. kizárás-visszanyitás költsége) felhasználható az utalvány?

Nem. A rezsiutalvány kizárólag az áram- és földgázszolgáltatási díjak rendezésére használható fel.

25. A postán valamilyen okra hivatkozva (pl. hamis) nem fogadják el a rezsiutalványomat. Mit tegyek, kihez forduljak?

Ha a beváltáshoz szükséges feltételek fennállnak, és ennek ellenére nem fogadják el a rezsiutalványt, a Magyar Államkincstár honlapján megjelenő címen tud ezzel kapcsolatban bejelentést tenni.

26. Mi a rezsiutalvány beváltásának menete?

A rezsiutalvány kézhezvételét követően az esedékes gáz- és/vagy villanyszámláinak csekkjeit fizesse be a postán az utalványok felhasználásával.

Ha a csekk vagy csekkek értéke nem éri el a rezsiutalvány vagy -utalványok 3000, 6000, 9000 forintos névértékét, vagy nem csekkel szokott fizetni, kérjen ügyfélszolgálatunktól egyedi értékű csekket:

- telefonos elérhetőségeink: 06 20, 06 30, 06 70 vagy 06 1 előhívót követően 474-9999

- e-mail címünk: ugyfelszolgalat@nkm.energy

Ügyeljen arra, hogy a rezsiutalványok beváltási határideje 2020. május 31.(a Kormány 17/2020. (II. 18.) kormányrendelete alapján meghosszabbított határidő).