Tudnivalók a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Kérdések és válaszok

       

 •  

  Mennyi juttatást kapok?

  •   Mennyi juttatást kapok?

    A 37/2018. (III. 8.) számú kormányrendeletnek és az azt módosító,  66/2018 (IV. 5.) rendeletnek megfelelően a Nemzeti Közművek földgázszolgáltatója az alábbiak szerint jóváírja a juttatást a jogosultak földgázfolyószámláján

   ·         az egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztók (mérővel rendelkező, mérő nélküli és előrefizetős mérős egyaránt) részére 12.000 forintot

   ·         a 20 m3/h alatti gázmérővel rendelkező egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló fogyasztói közösség esetében a Nemzeti Közművek földgázszolgáltatója 2018. március 23-áig jóváírt 24.000 forintot. A módosító kormányrendeletnek megfelelően a juttatás mértéke lakásonként 12.000 forint. A módosító rendelet alapján a fogyasztói közösség legkésőbb 2018. május 31-ig jogosult kérni az új és a korábban jóváírt juttatás különbözetét,
   ha a lakóépület műszakilag megosztott önálló lakásainak száma kettőnél több, és a fogyasztói közösség ezt kérelme mellett megfelelően igazolja a földgázszolgáltató felé. A beérkezést követően a kérelem elbírálását és a különbözet jóváírását a Nemzeti Közművek földgázszolgáltatója 15 munkanapon belül hajtja végre.


   PÉLDA: Ha a lakóépület műszakilag megosztott önálló lakásai száma 15 darab, úgy a fogyasztói közösség mindösszesen 180.000 forint juttatásra jogosult a téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendeleteknek megfelelően. Mivel a Nemzeti Közművek földgázszolgáltatója ezen összegből a fogyasztói közösség az egyetemes szolgáltatónál vezetett folyószámláján korábban 24.000 forint juttatását már jóváírt, így a fogyasztói közösség a két összeg különbözetét jogosult kérni, azaz 156.000 forintot.

   ·         a 20 m3/h vagy a feletti gázmérővel rendelkező egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló fogyasztói közösség esetében a Nemzeti Közművek földgázszolgáltatója 2018. március 23-án jóváírt 120.000 forintot. A módosító kormányrendeletnek megfelelően a juttatás mértéke lakásonként 12.000 forint. A módosító rendelet alapján a fogyasztói közösség legkésőbb 2018. május 31-ig jogosult kérni az új és a korábban jóváírt juttatás különbözetét, ha a lakóépület műszakilag megosztott önálló lakásainak száma tíznél több, és a fogyasztói közösség ezt kérelme mellett megfelelően igazolja a földgázszolgáltató felé. A beérkezést követően a kérelem elbírálását és a különbözet jóváírását a Nemzeti Közművek földgázszolgáltatója 15 munkanapon belül hajtja végre.


   PÉLDA: Ha a lakóépület műszakilag megosztott önálló lakásai száma 50 darab, úgy a fogyasztói közösség mindösszesen 600.000 forint juttatásra jogosult a téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendeleteknek megfelelően. Mivel a Nemzeti Közművek földgázszolgáltatója ezen összegből a fogyasztói közösség az egyetemes szolgáltatónál vezetett folyószámláján korábban 120.000 forint juttatását már jóváírt, így a fogyasztói közösség a két összeg különbözetét jogosult kérni, azaz 480.000 forintot.

    

 •  

  Milyen módon kérheti a fogyasztói közösség felhatalmazott képviselője a téli rezsicsökkentés kiegészítését?

  •   Milyen módon kérheti a fogyasztói közösség felhatalmazott képviselője a téli rezsicsökkentés kiegészítését?

   A fogyasztói közösség számára már jóváírt juttatás és a lakásonkénti 12.000 forint összege közötti különbözet jóváírására vonatkozó kérelmet a fogyasztói közösségek, társasházak képviselője nyújthat be.

   Kérjük, juttassa el számunkra az alapító okirat másolatát (vagy a legalább 30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdonilap-másolatát), amelyen látszik a műszakilag megosztott önálló lakások száma, továbbá a „Kérelem a téli rezsicsökkentésről szóló 66/2018 (IV. 5.) kormányrendelet szerinti különbözet jóváírására” nyomtatványt kitöltve és aláírva, illetve egy számítást, hogy összesen mennyi lesz a fogyasztói közösség teljes téli rezsicsökkentése, figyelembe véve a korábban jóváírt összeget, azaz mennyi a műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata a 12.000 forinttal, kivonva ebből a korábban jóváírt juttatást.

    

   A kérelem leadásának módja 20 m3/h alatti gázmérő esetén:

      - postai úton az NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700 levelezési címre megküldve.

      - elektronikus úton ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben a szükséges dokumentumok csatolásával.

      - személyesen az NKM Földgázszolgáltató Zrt. bármelyik személyes ügyfélszolgálati irodájában a szükséges dokumentumokkal.

   A kérelem leadásának módja 20 m3/h vagy a feletti gázmérő esetén:

      - postai úton az NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700levelezési címre megküldve.

      - elektronikus úton az onkormanyzatiugyek@nkmfoldgaz.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben a szükséges dokumentumok csatolásával.

      - személyesen az NKM Földgázszolgáltató Zrt. bármelyik személyes ügyfélszolgálati irodájában a szükséges dokumentumokkal.

 •  

  Hol tudja a fogyasztói közösség, társasház képviselője leadni a kiegészítő juttatáshoz szükséges dokumentumot?

  •   Hol tudja a fogyasztói közösség, társasház képviselője leadni a kiegészítő juttatáshoz szükséges dokumentumot?

   A kérelem leadásának módja 20 m3/h alatti gázmérő esetén:

      - postai úton az NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700 levelezési címre megküldve.

      - elektronikus úton ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu email címre küldött elektronikus levélben a kitöltött dokumentumok csatolásával.

      - személyesen az NKM Földgázszolgáltató Zrt. bármelyik személyes ügyfélszolgálati irodájában a kitöltött dokumentumokkal.

    

   A kérelem leadásának módja 20 m3/h vagy a feletti gázmérő esetén:

      - postai úton az NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700levelezési címre megküldve.

      - elektronikus úton onkormanyzatiugyek@nkmfoldgaz.hu email címre küldött elektronikus levélben a kitöltött dokumentumok csatolásával.

      - személyesen az NKM Földgázszolgáltató Zrt. bármelyik személyes ügyfélszolgálati irodájában a kitöltött dokumentumokkal.

 •  

  Fogyasztói közösség, társasház lakójaként van-e teendőm annak érdekében, hogy lakóépületünk minden lakására kapjunk 12.000 forint téli rezsicsökkentést?

  •   Fogyasztói közösség, társasház lakójaként van-e teendőm annak érdekében, hogy lakóépületünk minden lakására kapjunk 12.000 forint téli rezsicsökkentést?

   Önnek ügyfélszolgálatunkkal nincs teendője, lakóként nem tud eljárni, hiszen a fogyasztói közösséggel állunk jogviszonyban, nem az egyes lakókkal. Ha meg szeretne győződni arról, hogy a közös képviselő, illetve a földgázszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézője intézkedett-e a fogyasztói közösségek számára nyújtott kiegészítő juttatással kapcsolatban, kérjük, vegye fel vele a kapcsolatot.

 •  

  Mikor kapom meg a juttatást?

  •   Mikor kapom meg a juttatást?

   2018. március 23-áig a 37/2018. (III. 8.) számú kormányrendeletnek megfelelően a Nemzeti Közművek földgázszolgáltatója

       - az egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztók (mérővel rendelkező, mérő nélküli és előrefizetős mérős egyaránt) részére 12.000 forintot

       - a 20 m3/h alatti gázmérővel rendelkező egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló fogyasztói közösség esetében 24.000 forintot

       - a 20 m3/h vagy a feletti gázmérővel rendelkező egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló fogyasztói közösség esetében 120.000 forintot

   ír jóvá a jogosultak földgázfolyószámláján.

   Fogyasztói közösségek esetén 2018. május 31-ig kérhető a juttatás kiegészítése: 

      - 20 m3/h alatti közös gázmérő esetén kettőnél több műszakilag megosztott önálló lakás esetén, 

      - 20 m3/h vagy a feletti közös gázmérő esetén tíznél több műszakilag megosztott önálló lakás esetén.


 •  

  Hogyan fogom pontosan megkapni a juttatást?

  •   Hogyan fogom pontosan megkapni a juttatást?

   A juttatás összegét a Nemzeti Közművek földgázszolgáltatójánál vezetett szerződéses földgázfolyószámláján írjuk jóvá. A jóváírást azok az egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági felhasználók kapják, akiknek 2018. március 9-én hatályos szerződésük, fennálló jogviszonyuk van az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel, a 37/2018. (III. 8.) számú kormányrendelet alapján. 

   A jóváírás érvényesülése függ a felhasználási hely fizetési módjától (csoportos beszedés, postai számlabefizetési megbízás (fehér csekk), egyedi átutalással történő díjfizetés) és attól, hogy a számlázás havi diktálás alapján vagy részszámlázással történik. Az is számít, hogy van-e esetleg nyilvántartott, lejárt tartozás a folyószámlán.

   Definíciók:

      - Nyilvántartott tartozás: minden már kiszámlázott díjtétel (gáz-, kamat-, egyéb díjak számlái),

      - Lejárt tartozás: minden olyan kiszámlázott díjtétel, amelynek már lejárt a fizetési határideje

      - Aktuális számla: minden kiszámlázott díjtétel, amelynek a fizetési határideje még nem járt le

   A fogyasztói közösségek számára a 66./2018. (IV.5.) kormányrendeletben foglalt különbözet elszámolására a lakóépületben lévő műszakilag megosztott lakások darabszámának igazolását követően kerül sor.

  •   Csoportos beszedéssel fizetek

   a.) Ha nincs nyilvántartott tartozása, a következő számla fizetendő összegét csökkenti a juttatás. Ha a számlán fizetendő összeg alacsonyabb a juttatás összegénél, a rákövetkező számlában, számlákban folytatódik a jóváírás a juttatás mértékéig.

   b.) Ha van nyilvántartott tartozás, először a lejárt tartozás összegét csökkenti a juttatás.

      - Ha ezt követően is marad tartozás, úgy már csak a maradék összegre indítjuk a csoportos beszedést.

      - Ha a tartozás a juttatás összegénél kevesebb, a juttatás fennmaradó részét a következő számlában vagy számlákban írjuk jóvá.

   A korábban elkészült, a juttatás jóváírásának időpontjában már terhelés alatt álló számlában nem tudjuk jóváírni a juttatás összegét, arra a következő számlában, számlákban kerül majd sor.

  •   Postai számlabefizetési megbízással (fehér csekkel) fizetek

   a.) Részszámlás felhasználási hely esetében

      - Ha nincs 2018. március 21-e előtt lejárt tartozása (tehát nincs olyan számlája, aminek a fizetési határideje március 20-ai vagy korábbi), és a kezében lévő számla vagy számlák értéke nem éri el a juttatás összegét, akkor ennek befizetésétől eltekintünk.

                - Ha mégis befizette, akkor a legközelebb készülő számlákból fogjuk levonni a juttatás értékét.

                - Ha nem fizeti be az Önnél lévő számlát, akkor a számla összegét a juttatásból most jóváírjuk, ezzel a számla rendezve van. A juttatás fennmaradó összegét pedig a következő számlában, számlákban érvényesítjük.

       - Ha nincs sem lejárt tartozása, sem már kiküldött, aktuális számlája, számlái, akkor a jóváírást követően készülő számla vagy számlák összegét csökkentjük a juttatással. Ezeket az elektronikus számlázást választó ügyfelek a számla kiállítását követő következő napokban, papíralapú számlázást választó ügyfelek várhatóan 5-10 nap múlva kapják meg.

       - Ha nincs 2018. március 21-e előtt lejárt tartozása (tehát nincs olyan számlája, aminek a fizetési határideje március 20-ai vagy korábbi), és a kezében lévő számla vagy számlák értéke meghaladja a juttatás összegét, csökkentse a számla fizetendő összegét a jóváírás mértékével, és ezt a különbözetet fizesse csak be egyedi átutalással vagy egyedi csekk igénylésével. Az egyedi átutalás során a közlemény rovatba a számla első oldalának jobb felső sarkában található 12 karakterből álló sorszámot írja be.

       - Lejárt tartozás esetén a juttatást a legkorábbi esedékességű, azaz legrégebben lejárt számlából, számlákból írjuk jóvá.

   b.) Diktálás alapján elszámolt felhasználási hely esetében

       - A már megkapott számlát időben egyenlítse ki. Ha nincs korábbról hátraléka a szerződéses folyószámláján, a juttatást a jövőben elkészülő számlájában vagy számláiban írjuk jóvá, ezzel csökkentve a fizetendő összeget.

        - Ha nincs sem lejárt tartozása, sem aktuális számlája, számlái, akkor a jóváírást követően készülő számla vagy számlák összegét csökkentjük a juttatással. Ezeket az elektronikus számlázást választó ügyfelek akár már a számla kiállítását követő következő napon, papíralapú számlázást választó ügyfelek várhatóan 5-10 nap múlva kapják meg.

       - Lejárt tartozás esetén a juttatást a legkorábbi esedékességű, azaz legrégebben lejárt számlából, számlákból írjuk jóvá.

   c.) Átalánydíjas felhasználási hely esetében (függetlenül attól, hogy a számlát ki küldi)

       - A már megkapott számlát időben egyenlítse ki. Ha nincs korábbról hátraléka a szerződéses folyószámláján, a juttatást a jövőben elkészülő számlájában vagy számláiban írjuk jóvá, ezzel csökkentve a fizetendő összeget. 

       - Ha nincs sem lejárt tartozása, sem aktuális számlája, számlái, akkor a jóváírást követően készülő számla vagy számlák összegét csökkentjük a juttatással. Ezeket az elektronikus számlázást választó ügyfelek a számla kiállítását követő következő napokban, papíralapú számlázást választó ügyfelek várhatóan 5-10 nap múlva kapják meg.

       - Lejárt tartozás esetén a juttatást a legkorábbi esedékességű, azaz legrégebben lejárt számlából, számlákból írjuk jóvá.

       -  Amennyiben a Díjbeszedő Zrt.-től kapja számláit, kérdéseivel, kérjük, a Díjbeszedő ügyfélszolgálatát keresse.

  •   Egyedi átutalással fizetek

   a.) Részszámlás felhasználási hely esetében

      - Ha nincs 2018. március 21-e előtt lejárt tartozása (tehát nincs olyan számlája, aminek a fizetési határideje március 20-ai vagy korábbi), és a kezében lévő számla vagy számlák értéke nem éri el a juttatás összegét, akkor ennek befizetésétől eltekintünk

                 -  Ha mégis befizette, akkor a legközelebb készülő számlákból fogjuk levonni a juttatás értékét.

                 -  Ha nem fizeti be az Önnél lévő számlát, akkor a számla összegét a juttatásból most jóváírjuk, ezzel a számla rendezve van. A juttatás fennmaradó összegét pedig a következő számlában, számlákban érvényesítjük.

      - Ha nincs sem lejárt tartozása, sem már kiküldött, aktuális számlája, számlái, akkor a jóváírást követően készülő számla vagy számlák összegét csökkentjük a juttatással. Ezeket az elektronikus számlázást választó ügyfelek a számla kiállítását követő következő napokban, papíralapú számlázást választó ügyfelek várhatóan 5-10 nap múlva kapják meg.

      - Ha nincs 2018. március 21-e előtt lejárt tartozása (tehát nincs olyan számlája, aminek a fizetési határideje március 20-ai vagy korábbi), és a kezében lévő számla vagy számlák értéke meghaladja a juttatás összegét, csökkentse a számla fizetendő összegét a jóváírás mértékével, és ezt a különbözetet fizesse csak be egyedi átutalással. Az egyedi átutalás során a közlemény rovatba a számla első oldalának jobb felső sarkában található 12 karakterből álló sorszámot írja be.

      - Lejárt tartozás esetén a juttatást a legkorábbi esedékességű, azaz legrégebben lejárt számlából, számlákból írjuk jóvá.

   b.) Diktálás alapján elszámolt felhasználási hely esetében

      - A már megkapott számlát időben egyenlítse ki. Ha nincs korábbról hátraléka a szerződéses folyószámláján, a juttatást a jövőben elkészülő számlájában vagy számláiban írjuk jóvá, ezzel csökkentve a fizetendő összeget.

      - Ha nincs sem lejárt tartozása, sem aktuális számlája, számlái, akkor a jóváírást követően készülő számla vagy számlák összegét csökkentjük a juttatással. Ezeket az elektronikus számlázást választó ügyfelek akár már a számla kiállítását követő következő napon, papíralapú számlázást választó ügyfelek várhatóan 5-10 nap múlva kapják meg.

      - Lejárt tartozás esetén a juttatást a legkorábbi esedékességű, azaz legrégebben lejárt számlából, számlákból írjuk jóvá.

   c.) Átalánydíjas felhasználási hely esetében

      - A már megkapott számlát időben egyenlítse ki. Ha nincs korábbról hátraléka a szerződéses folyószámláján, a juttatást a jövőben elkészülő számlájában vagy számláiban írjuk jóvá, ezzel csökkentve a fizetendő összeget. 

      - Ha nincs sem lejárt tartozása, sem aktuális számlája, számlái, akkor a jóváírást követően készülő számla vagy számlák összegét csökkentjük a juttatással. Ezeket az elektronikus számlázást választó ügyfelek akár már a számla kiállítását követő következő napon, papíralapú számlázást választó ügyfelek várhatóan 5-10 nap múlva kapják meg.

      - Lejárt tartozás esetén a juttatást a legkorábbi esedékességű, azaz legrégebben lejárt számlából, számlákból írjuk jóvá.

      - Amennyiben a Díjbeszedő Zrt.-től kapja számláit, kérdéseivel kérjük, a Díjbeszedő ügyfélszolgálatát keresse.

  •   Elektronikus számlázást és egyéni online vagy telefonos számlabefizetést választottam (E-gázszámla, OTP CsekkRendező, Díjnet számlázási és fizetési megoldások)

   Az értesítő e-mailben a számlán feltüntetett fizetendő összeg szerepel. A jóváírást követően, azaz március 21-étől kiállított számlák e-mail értesítőjében ezáltal a juttatással csökkentett Fizetendő összeg jelenik meg. A folyószámla-egyenleg megtekintésére a www.nkmfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat oldalon van lehetősége bárkinek a folyószámlája egyenlegét ellenőrizni a biztonságos azonosítását lehetővé tévő regisztrációt követően. A juttatás összege az egyenlegben megjelenik a jóváírást követően. A fizetendő összeg rendezhető az online felületen.

  •   Előrefizetős mérőm van

      - Ha nincs lejárt tartozása, akkor a jóváírást követő feltöltéskor érvényesítjük a juttatást.

      - Lejárt tartozás esetén a 12.000 Ft-os juttatást a legkorábbi esedékességű, azaz legrégebben lejárt számlájából, számláiból írjuk jóvá.

 •  

  Hol tudom megnézni a juttatásom jóváírását?

  •   Hol tudom megnézni a juttatásom jóváírását?

   www.nkmfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton 2018. március 23. után, a biztonságos azonosítását lehetővé tévő regisztrációt követően. Alap esetben a jóváírással csökkentett számlaérték jelenik meg a Számlázás / Számlák lekérdezése menüpontban a Fizetendő összegnél.

 •  

  Fizessem be a nálam lévő 1 db számlát?

  •   Fizessem be a nálam lévő 1 db számlát?

   Számlázás Kérjük, a már megkapott 1 db számlát időben egyenlítse ki. Ha nincs korábbról hátraléka a szerződéses folyószámláján, a juttatást a a jóváírás időpontját követően elkészülő számlájában vagy számláiban írjuk jóvá, ezzel csökkentve a fizetendő összeget.

 •  

  Már kaptam egy borítékban 2 vagy 3 számlát, befizessem ezeket?

  •   Már kaptam egy borítékban 2 vagy 3 számlát, befizessem ezeket?

       - Ha nincs 2018. március 21-e előtt lejárt tartozása (tehát nincs olyan számlája, aminek a fizetési határideje március 20-ai vagy korábbi), és a kezében lévő számla vagy számlák értéke nem éri el a juttatás összegét, akkor ezt a számlát nem szükséges befizetnie.

                        -  Ha mégis befizette, akkor a legközelebb készülő számlákból fogjuk levonni a juttatás értékét.

                       -  Ha nem fizeti be az Önnél lévő számlát, akkor a számla összegét a juttatásból most jóváírjuk, ezzel a számla rendezve van. A juttatás fennmaradó összegét pedig a következő számlában, számlákban érvényesítjük.

       - Ha nincs 2018. március 21-e előtt lejárt tartozása (tehát nincs olyan számlája, aminek a fizetési határideje március 20-ai vagy korábbi), és a kezében lévő számla vagy számlák értéke meghaladja a juttatás összegét, csökkentse a számla fizetendő összegét a jóváírás mértékével, és ezt a különbözetet fizesse csak be egyedi átutalással. Az egyedi átutalás során a közlemény rovatba a számla első oldalának jobb felső sarkában található 12 karakterből álló sorszámot írja be.

       -  Ha Ön rendelkezik online ügyfélszolgálati regisztrációval, ellenőrizni tudja egyenlegét és a juttatás levonása után fennmaradt összeget is be tudja itt fizetni néhány kattintással. Javasoljuk, szánjon rá néhány percet, regisztráljon most.

      - Ha nem regisztrál online ügyfélszolgálatunkon, kérjük, keresse Ügyfélszolgálatunkat. Kollégáink tájékoztatják a számlájából fennmaradt pontos összegről és a befizetés lehetőségeiről (megadják az egyedi átutaláshoz szükséges adatokat , vagy egyedi csekket küldenek ki, adnak kézbe).


 •  

  Mi történik, ha közben új lakásba költözöm?

  •   Mi történik, ha közben új lakásba költözöm?

   A március 9-én hatályos lakossági egyetemes szolgáltatói szerződéssel rendelkező ügyfél NKM Földgázszolgáltatónál lévő szerződéses folyószámláján írjuk jóvá a juttatást.

 •  

  Már benne lesz az áprilisi számlában a jóváírás?

  •   Már benne lesz az áprilisi számlában a jóváírás?

   A juttatást március 23-áig írjuk jóvá az Ön szerződéses folyószámláján. Ha nincs március végén fizetendő számlája, amibe beszámíthatjuk a jóváírást, úgy a juttatás összegét az áprilisban vagy ezt követő időszakban elkészülő számla fizetendő összegéből tudjuk levonni. 

 •  

  Hogyan tudom érvényesíteni a juttatást, ha részletfizetést kértem?

  •   Hogyan tudom érvényesíteni a juttatást, ha részletfizetést kértem?

   A 12.000 Ft-os juttatást mindig a legkorábbi esedékességű tételben írjuk jóvá, függetlenül, hogy az egy számla vagy részletfizetés.

 •  

  A TV-ben hallottam, hogy a második negyedévben jut majd el hozzám a jóváírás. Ez így lesz?

  •   A TV-ben hallottam, hogy a második negyedévben jut majd el hozzám a jóváírás. Ez így lesz?

   Abban az esetben lesz így, ha az Ön szerződéses folyószámláján nincs addig fizetendő összeg, amiből levonhatjuk a jóváírást. Ekkor a juttatás összegét az áprilisban vagy ezt követő időszakban elkészülő számla fizetendő összegéből vonjuk le. 

 •  

  Kell-e bármit tenni, hogy megkapjam a juttatást? (igényelni, regisztrálni)

  •   Kell-e bármit tenni, hogy megkapjam a juttatást? (igényelni, regisztrálni)

   Az ügyfeleknek a juttatással kapcsolatban semmilyen tennivalójuk nincs. Minden, március 9-én hatályos lakossági egyetemes szolgáltatói szerződéssel rendelkező ügyfél szerződéses folyószámláján automatikusan jóváírjuk a juttatást.

 •  

  Ha túlfizetés van az NKM Földgázszolgáltatónál lévő szerződéses folyószámlámon, akkor is megkapom-e a 12.000 Ft-os jóváírást?

  •   Ha túlfizetés van az NKM Földgázszolgáltatónál lévő szerződéses folyószámlámon, akkor is megkapom-e a 12.000 Ft-os jóváírást?

   Igen, minden, március 9-én hatályos lakossági egyetemes szolgáltatói szerződéssel rendelkező ügyfél szerződéses folyószámláján automatikusan jóváírjuk a juttatást, függetlenül a folyószámla-egyenlegtől.

 •  

  Az ingatlanban jelenleg nem használunk földgázt, így is megkapjuk a jóváírást az NKM Földgázszolgáltatónál lévő szerződéses folyószámlánkra?

  •   Az ingatlanban jelenleg nem használunk földgázt, így is megkapjuk a jóváírást az NKM Földgázszolgáltatónál lévő szerződéses folyószámlánkra?

   Igen, minden, március 9-én hatályos lakossági egyetemes szolgáltatói szerződéssel rendelkező ügyfél szerződéses folyószámláján automatikusan jóváírjuk a juttatást, függetlenül a fogyasztástól.

 •  

  Egy közös mérő van, de több lakás van a házban. Lakásonként 12.000 Ft-ot fogunk kapni?

  •   Egy közös mérő van, de több lakás van a házban. Lakásonként 12.000 Ft-ot fogunk kapni?

   Igen, lakásonként 12.000 forint lesz a jóváírás a téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendeletet módosító 66./2018. (IV.5.) kormányrendeletnek megfelelően. 

   A juttatás mértéke:

       - az egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztók (mérővel rendelkező, mérő nélküli és előrefizetős mérős egyaránt) részére 12.000 forint

       - a 20 m3/h alatti gázmérővel rendelkező egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló fogyasztói közösség esetében 24.000 forint, illetve a módosító kormányrendeletnek megfelelően lakásonként 12.000 forint, ha a lakóépület műszakilag megosztott önálló lakásainak száma kettőnél több, és a fogyasztói közösség ezt megfelelően igazolja a földgázszolgáltató felé 

       - a 20 m3/h vagy a feletti gázmérővel rendelkező egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló fogyasztói közösség esetében 120.000 forint, illetve a módosító kormányrendeletnek megfelelően lakásonként 12.000 forint, ha a lakóépület műszakilag megosztott önálló lakásainak száma tíznél több, és a fogyasztói közösség ezt megfelelően igazolja a földgázszolgáltató felé

 •  

  Egy kazán két családot lát el, mindkét család megkapja a juttatást?

  •   Egy kazán két családot lát el, mindkét család megkapja a juttatást?

   Önmagában az, hogy egy lakóépületben 2 család él, nem jogosít többszöri juttatás igénybevételére. Szerződésenként egyszer jár a juttatás. Abban az esetben, ha fogyasztói közösségként kötöttek szerződést, akkor 24.000 Ft jóváírást kapnak.

 •  

  Fogyasztói közösségek, társasházak is jogosultak a juttatásra?

  •   Fogyasztói közösségek, társasházak is jogosultak a juttatásra?

       - Az egy lakóépületben 20 m3/h névleges teljesítmény alatti közös gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek már megkaptak 24.000 Ft juttatást, ha a közösség korábban nyilatkozatban erősítette meg a szolgáltató felé, hogy a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

   Ezek a fogyasztói közösségek a 66./2018. (IV.5.)rendeletnek megfelelően jogosultak kérni további jóváírást, ha a lakások száma kettőnél több.

       - Az egy lakóépületben 20 m3/h névleges teljesítmény vagy a fölötti közös gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek már megkaptak  120.000 Ft juttatást, és a 66./2018. (IV.5.) rendeletnek megfelelően jogosultak kérni további jóváírást, ha a lakások száma tíznél több.

       - A fogyasztói közösségek, társasházak részére tájékoztató levelet küldünk az új téli rezsicsökkentés juttatást szabályozó rendelet lényeges elemeiről, a kérelem módjáról. A levél mellett elküldjük a kérelem leadásához szükséges formanyomtatványt is.

 •  

  A szolgáltatásból kizárt felhasználási hellyel mi történik?

  •   A szolgáltatásból kizárt felhasználási hellyel mi történik?

   A felhasználási helyen nyilvántartott tartozást csökkentjük a juttatással. Abban az esetben, ha a juttatás a teljes hátralék összegét rendezi, elindítjuk a felhasználási hely visszakapcsolását a földgázszolgáltatásba. A visszakapcsolásra a műszaki-biztonsági feltételek együttes teljesítését követően kerülhet sor.

 •  

  Elvész a juttatás, ha a felhasználói szerződés 2018. március 9-ét (a rendelet hatálybalépését) követően megszűnik?

  •   Elvész a juttatás, ha a felhasználói szerződés 2018. március 9-ét (a rendelet hatálybalépését) követően megszűnik?

   Nem vész el a juttatás, azt mindenki megkapja, akinek 2018. március 9-én hatályos szerződése, fennálló jogviszonya van az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel a 37/2018. (III. 8.) számú kormányrendelet alapján. A szerződés megszüntetése alkalmával sor kerül a felhasználási hely mindenre kiterjedő elszámolására, amelyben érvényesítjük a juttatást is. Tartozás esetén annak összegét csökkenti, túlfizetés esetén ez is szerepel a visszafizetendő összegben.

 •  

  Hogy valósul meg a jóváírás a gyűjtőszámlás átalánydíjas társasházaknál?

  •   Hogy valósul meg a jóváírás a gyűjtőszámlás átalánydíjas társasházaknál?

   A felhasználási helyenként (háztartásonként) 12.000 Ft-os juttatási összegeket az egyedi ügyfélfolyószámlákon írjuk jóvá, amely összegek csökkentik a társasház fizetendő számláinak összegét. A felhasználók a közös képviselőhöz fordulhatnak tájékoztatásért.

 •  

  Kérhetem a juttatás kifizetését?

  •   Kérhetem a juttatás kifizetését?

   A juttatás készpénzben nem felvehető, az a gázszámla összegének csökkentésére szolgál. Abban az esetben, ha tartozása van, annak a mértékét csökkenti. 

 •  

  Egyszeri juttatás lesz vagy többszöri?

  •   Egyszeri juttatás lesz vagy többszöri?

   Egyszeri juttatásról van szó. A 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet értelmében egyszeri 12.000 Ft-os juttatás jár, amelyet 2018. március 23-áig írunk jóvá. (Fogyasztói közösségeknél a juttatás mértéke a mérő névleges kapacitásától függően 24.000 vagy 120.000 Ft)

 •  

  Távfűtésem van, a fűtésszámlában is kapok jóváírást?

  •   Távfűtésem van, a fűtésszámlában is kapok jóváírást?

   Tájékoztatónk a földgázszámlákban nyújtott jóváírással foglalkozik, a távhővel kapcsolatos kérdéseivel, kérjük, forduljon távhőszolgáltatójához.

 •  

  Tűzifával, szénnel fűtök, hogyan kapok arra téli rezsicsökkentő juttatást?

  •   Tűzifával, szénnel fűtök, hogyan kapok arra téli rezsicsökkentő juttatást?

   Tájékoztatónk a földgázszámlákban nyújtott jóváírással foglalkozik, a tűzifával és szénnel kapcsolatos kérdéseivel, kérjük, forduljon a lakóhelye szerinti önkormányzathoz.

 •  

  Nyugdíjas vagyok, a 10.000 Ft-os Erzsébet utalvány mellett is jár a 12.000 Ft-os téli rezsicsökkentő juttatás?

  •   Nyugdíjas vagyok, a 10.000 Ft-os Erzsébet utalvány mellett is jár a 12.000 Ft-os téli rezsicsökkentő juttatás?

   Igen, minden olyan lakossági egyetemes szolgáltatói szerződéssel rendelkező földgázfelhasználónak jár, akinek hatályos szerződése volt 2018. március 9-én.